Zábava pro děti z dílny Jaroslava Foglara

Součástí Foglarových knih bylo i plnění tzv. bobříků. Tato zvířátka byla symbolicky lovena a děti tímto způsobem dokazovaly samy sobě i druhým své morální vlastnosti a schopnosti. Byla to zábava a zároveň příprava na budoucí život a jistě budete s námi souhlasit, že se jedná o cosi nadčasového, co jeho tvůrce dokonce přežilo.
americká krysa
1 – Bobřík mrštnosti – v době svého vzniku jeden z nejsnadnějších, dnes naopak velmi obtížný. Jaroslav Foglar totiž žil a tvořil své knihy v době, kdy byla tělesná kondice dospělých lidí i dětí na mnohem vyšší úrovni. Tento první „bobr“ je označován žlutou barvou a uloví se tehdy, jestliže ratolesti uběhnou za určitý čas 60 nebo 100 metrů a skočí do dálky a do výšky do určité vzdálenosti. Cílem není pochopitelně děti trápit, ale podporovat v nich radost z pohybu a ocenit alespoň snahu.
2 – Bobřík míření – cílem je zasáhnout cíl hozeným předmětem, např. kamenem do plechovky nebo do ohraničeného čtverce. Tento bobr se značí zelenou barvou.
3 – Plavec – toto zvířátko se loví tak, že se musí uplavat alespoň 60 metrů libovolným plaveckým stylem.
bobři na lodi
4 – Bobřík dobročinnosti – tmavomodré zvířátko se uloví tak, že se učí nezištně pomáhat druhým lidem. Cílem je vykonat nějaké dobré skutky, např. pomáhat s těžkým nákupem, s přípravou večeře, apod.
5 – Odvaha – značí se tmavohnědou barvou a dotyční v něm musí zvítězit nad strachem. Nejčastěji to bývá překonání nějakého úseku ve tmě, musíme však dbát především o jejich bezpečnost a úkoly volit v rozumné míře.
6 – Znalost květin – pan Foglar považoval za dobré znalost přírody, zejména některých květin, keřů a stromů. Děti by měly znát nejen všechny druhy sociálních sítí, ale rozeznat od sebe kaštan od javoru, anebo jedli od smrku.
7 – Záchrana – součástí přípravy na život v dospělosti je i umět poskytnout první pomoc při krvácení, zlomeninách, mdlobách, nevolnostech a bolestech břicha, dokázat si poradit při uštknutí hadem, při bodnutí vosou, při úžehu a úpalu. Patří sem i znalost důležitých telefonních čísel 150, 158 a 155.
8 – Mlčení – zdá se být velmi snadný, ale kdo někdy zkoušel celých 24 hodin lovit toto oranžové zvířátko, potvrdí, že to snadný úkol zrovna není.
9 – Osamělost – velmi zajímavý a poučný bobr růžové barvy, kdy si po dobu deseti hodin musí dotyčný vystačit jen sám se sebou. Podobně obtížný úkol, jako ten předešlý.
sedící bobr
10 – Zručnost – zhotovit vlastníma rukama nějaký výrobek je podmínkou k ulovení tohoto zvířátka fialové barvy.
11 – Bobřík síly – vyžaduje zkoušku síly, tedy provést shyby na hrazdě nebo na vhodné vodorovné větvi.
12 – Hlad – s ohledem na zdravotní stav dětí je možné zvolit tuto zkoušku, kdy např. po dobu 24 hodin musí pít pouze čistou vodu. Velice obtížný úkol, který však každého velmi zocelí.
13 – Bobřík ušlechtilosti – ten by měli především skládat den co den všichni dospělí. Tedy nelhat, nechovat se hrubě k ostatním, být čestní a spravedliví, konat dobro a pomáhat slabším.